Hướng dẫn đặt hàng online

Quý khách vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về từng bước đặt hàng như sau:

BƯỚC 1: CHỌN SẢN PHẨM CẦN MUA TRÊN WEBSITE

Chọn phiên bản sản phẩm cần mua

BƯỚC 2: BẤM CHỌN THÊM VÀO GIỎ HÀNG

BƯỚC 3: BẤM CHỌN VÀO GIỎ HÀNG

Sau khi chọn xong tất cả sản phẩm cần mua bấm vào giỏ hàng trên góc phải của màn hình.

BƯỚC 4: CHỌN SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM CẦN MUA

BƯỚC 5: CẬP NHẬT GIỎ HÀNG

Bấm cập nhật giỏ hàng nếu có sửa số lượng sản phẩm

BƯỚC 6: NHẬP MÃ GIẢM GIÁ

Nhập mã giảm giá và nhấn Áp Dụng nếu có mã giảm giá

BƯỚC 7: TIẾN HÀNH THANH TOÁN

Sau khi chọn xong sản phẩm và nhập mã giảm giá nhấn Tiến Hành Thanh Toán

BƯỚC 8: NHẬP EMAIL NHẬN THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email sẽ nhận thông tin trạng thái đơn hàng và thông tin sản phẩm

BƯỚC 9: TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG

Kiểm tra lại các thông tin đơn hàng sau đó nhấn Place Order để đặt hàng.

BƯỚC 10: THANH TOÁN ĐƠN HÀNG

Thanh toán số tiền trong đơn hàng chuyển khoản vào số tài khoản hiện trên trang. Nhập nội dung chuyển khoản là mã của đơn hàng.

Bạn có thể kiểm tra thông tin trạng thái đơn hàng gửi về Email đã nhập trong phần thông tin thanh toán.